John Piper

Jeho kázání probudila spící církev

V době, kdy John Charles Ryle poprvé vystoupil za kazatelnu anglikánské církve, byla kázání „suchá, těžkopádná, jednotvárná, neosobní a nezáživná… postrádala zápal, život, naléhavost a horlivost“ (J.C. Ryle: First Bishop of Liverpool, s. 103)....

Rodiče, vyžadujte od svých dětí poslušnost

V tomto článku chci vyzvat křesťanské rodiče, aby vyžadovali od svých dětí poslušnost. Vede mě k tomu skutečnost, že vídávám malé děti, které nevěnují žádnou pozornost prosbám svých rodičů, a nenesou za to žádné...

Nic nemůže nahradit kázání

Kázání, které označuji také jako radostný výklad, je jedinečný způsob komunikace. Není to světský prvek převzatý do církve. Ani svět ho nemůže převzít od církve a využít pro své vlastní záměry. Kázání se zcela...

Nejdůležitější zaslíbení mého života

Některá slova se dostávají tak hluboko pod kůži, že mění způsob uvažování o všech věcech. Tato změna probouzí v člověku naději. Mám s touto změnou zkušenost díky apoštolu Pavlovi. Když mi bylo 23 let,...

Ponořte se do oceánu Boží svrchovanosti

Někdy se potřebujeme ponořit do oceánu Boží svrchovanosti. Potřebujeme si uvědomit, jak je ohromná – jako když vstupujeme stále hlouběji do oceánu a s rostoucí hloubkou cítíme stále větší tlak. Do tohoto oceánu se...