Podcast

Jak láska přikrývá množství hříchů?

V 1. Petrově 3,8 apoštol vyzývá křesťany, aby usilovali o jednomyslnost. Ale tato jednomyslnost neznamená uniformitu. Všichni nepřemýšlíme stejně, což znamená, že křesťanská jednota musí stát na lásce, nikoli jen jednotným smýšlením. Bez láskyplného srdce...

Půvab zbožné ženy

Neměli bychom podceňovat vliv zbožné ženy. Petr na to upozorňuje ve třetí kapitole svého prvního listu. V prvních dvou verších rozebírá vztah mezi manžely a ukazuje, jak manželka může reagovat na hříšné vzorce chování svého muže....

Co jsou církevní tradice?

Potřebujeme církevní tradice? A co to vůbec jsou církevní tradice? To jsou otázky, které nám posílá posluchač ze Singapuru. Píše: „Dobrý den, pastore Johne. Co přesně Pavel myslí ‚tradicemi‘ v 2. Tesalonickým 2,15? Má na mysli...

Popisuje sedmá kapitola listu Římanům křesťana?

John Piper jednou kázal na text z Římanům 7,14–25 a vysvětloval, co znamená být křesťanem, který bojuje s nezřízenými touhami. Jedna posluchačka z Řecka, která léta bojovala s poruchou příjmu potravy, nám napsala, že se s tímto problémem svěřila...

Jak nás Bůh vede v každodenním rozhodování?

Jak se mám nechat vést Bohem ve svých každodenních rozhodnutích? Vím, že je mým pastýřem. On mě vede. Ale jak poznám, že ho následuji? To je velmi důležitá otázka, kterou si musí položit každý...

Má askeze místo v křesťanském životě?

Rosteme ve svatosti, když se svým tělem zacházíme tvrději? To je dnešní otázka. Náš posluchač Garrett nám píše: „Dobrý den, pastore Johne. Nedávno jsem studoval život svatého Antonína prostřednictvím knihy, kterou o něm napsal...

V jakém smyslu Bůh „smířil všechno se sebou“?

Vítejte zpět u našeho podcastu. Dnes zodpovíme několik otázek současně. Všechny se týkají verše z Koloským 1,20. První nám položil nás posluchač John: „Zdravím vás, pastore Johne. Co znamená, že Bůh smířil všechno se...

Je rozdělení v církvi nezbytné?

Církev je roztříštěná. V průběhu několika posledních let jsme byli svědky mnoha rozdělení mezi křesťany, ať se jednalo o organizace, denominace, místní církve, nebo přátelé. Jsou tato rozdělení správná, nebo jsou úplně scestná? Přispívá...

Dostalo se už evangelium do celého světa?

V dnešním díle se budeme zabývat misií. Tvrdil apoštol Pavel, že už za jeho života se evangelium rozšířilo do celého světa? Zdá se, že ano, a to vede k otázce, nakolik je Velké poslání naléhavé. Zde...

Proč Bůh stvořil Evu z Adama?

Proč Bůh potřeboval ke stvoření Evy Adamovo žebro, když Adama stvořil ze země? To je otázka anonymní posluchačky našeho podcastu. Píše: „Dobrý den, pastore Johne. Zajímalo by mě, proč se Bůh rozhodl Adamovi vyjmout jedno...