Podcast

Rád trávím čas o samotě – je to projev nelásky?

V dnešním díle se budeme bavit o křesťanech, kteří jsou založením samotáři. Náš posluchač Brian nám napsal: „Dobrý den, pastore Johne. Jaký je podle vás rozdíl mezi křesťanským samotářem a samotářem, který nemiluje bratry, jak...

Měl bych svým dětem odkázat dědictví?

Jednou z často diskutovaných otázek je důchod a jak ho nepromarnit. Méně se však mluví o dědictví a závětích. A právě tím se budeme zabývat dnes. Anonymní posluchačka nám napsala: „Pastore Johne, děkuji za vás...

Jak bojovat s přehnanou kritičností?

V dnešním podcastu se budeme zabývat kritičností. Náš posluchač Alan nám napsal: „Pastore Johne, děkuji za váš vhled do mnoha témat, která se probírala v tomto podcastu. Moje otázka zní: Co Bible říká o kritičnosti? Co...

Co je to modla?

Dnes se budeme věnovat otázce anonymního posluchače. Píše: „Dobrý den, pastore Johne. Co je přesně modla? Křesťané tento výraz používají neustále, zejména v kázáních. V Bibli vidím, že modly byly sochy nebo zpodobeniny. Lidé ‚chválili bohy...

Mají nevyvolení možnost činit pokání?

Nejčastěji dostáváme od našich posluchačů dotazy týkající se 9. kapitoly listu Římanům. Nepřeháním, když řeknu, že jsme ohledně této pasáže dostali stovky otázek. Pravděpodobně nejčastěji se týkají verše 22. Vím minimálně o 65 e-mailech,...

Do jaké míry může být křesťan progresivní?

Dnes se budeme zabývat otázkou našeho posluchače Davida. Píše: „Milý pastore Johne, děkuji za váš podcast. Můj kolega se označuje za ‚progresivního křesťana‘. Věří, že praktikování homosexuality je svaté, a lidé, kteří ji praktikují,...

Řídí Bůh ve své prozřetelnosti násilné činy?

Dnes se budeme zabývat otázkou mladé ženy, která nedávno uvěřila a v současnosti prochází velmi bolestnou zkouškou. Neznáme její jméno, ale tady je její e-mail: „Dobrý den, pastore Johne, děkuji za váš podcast. Píšu, protože...

Přikazuje Bůh uctívání kvůli sobě, nebo kvůli nám?

Dnešní otázka pochází od posluchače z Brazílie. Píše: „Dobrý den, pastore Johne. Už nějakou dobu si lámu hlavu nad následující otázkou: Přikazuje nám Bůh, abychom ho chválili, protože ho to oslavuje, nebo proto, abychom byli...

Proč mě Bůh stvořil jako neatraktivní?

Dnešní otázka je anonymní – nevíme, jestli nám ji pokládá muž, nebo žena. „Pastore Johne, proč Bůh stvořil některé lidi jako ošklivé a neatraktivní? Jak se mohu smířit se skutečností, že i když mě...

Co znamená „přebývat v úkrytu Nejvyššího“?

Žalm 91 říká, že Bůh je naše útočiště a naše tvrz. Zároveň v něm nacházíme toto úžasné zaslíbení: „Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího“ (Žalm 91,1). Toto zaslíbení přimělo naši...