Hlavní cíl služby | 5. února

Hlavní cíl služby | 5. února

My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše. (Hebrejům 10,39)


Nedívejte se na dočasnou cenu lásky a neustupujte od důvěry v Boží nekonečně lepší zaslíbení. Pokud ucuknete, nejenže přijdete o zaslíbení, ale čeká vás záhuba.

V otázce, zda ustoupíme a odpadneme, nebo vytrváme, jde o peklo. V sázce není jen ztráta několika odměn navíc. Verš He 10,39 říká: „Nejsme ti, kdo ustupují k záhubě.“ Jedná se tu o věčný soud.

Varujme tedy jedni druhé: Nenechte se unést pryč. Nemilujte tento svět. Nezačněte si myslet, že o nic velkého nejde. Bojte se té strašlivé vyhlídky, že byste si Božích zaslíbení necenili víc než hříchu. Jak se píše v He 3,13–14: „Proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce.“

Hlavně se však musíme soustředit na drahocennost těch zaslíbení a navzájem si pomáhat, abychom si nade všechno cenili toho, jak velkou odměnou je to, co za nás zaplatil Kristus. Musíme jedni druhým opakovat výzvu z He 10,35: „Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu.“ A pak si musíme navzájem pomáhat vidět, jak je ta odměna veliká.

To je hlavním úkolem kázání a hlavním cílem setkávání ve skupinkách i každé služby v církvi: pomáhat lidem vidět, jak veliké je to, co Kristus koupil pro každého, kdo si toho bude cenit víc než světa. Pomáhat lidem vidět to a vychutnávat si to, aby Boží nejvyšší hodnota zářila v jejich spokojenosti a v obětech, které z takového srdce vycházejí.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.