Získat, co nemůžeme ztratit | 8. ledna

Získat, co nemůžeme ztratit | 8. ledna

Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno.“ (Marek 10,27)


Zde máme od Ježíše dvě velké pobídky, abychom se postavili do mezery a zasvětili se misii v oblastech, kam evangelium dosud neproniklo. Jako ti, kdo jdou, nebo jako ti, kdo vysílají.

 1. Všechno, co je pro lidi nemožné, je u Boha možné (Mk 10,27). Obrácení zatvrzelých hříšníků bude Boží dílo a bude v souladu s jeho svrchovaným plánem. Nemusíme se bát ani se trápit kvůli své slabosti. Boj je Hospodinův a on dá vítězství.
 2. Kristus slibuje, že bude jednat v našem zájmu a bude na naší straně natolik, že až náš misionářský život skončí, nebudeme moci říct, že jsme něco obětovali (Marek 10,29–30).

  Když se řídíme jeho receptem pro misii, zjišťujeme, že i bolestivé vedlejší účinky přispívají ke zlepšení našeho stavu. Naše duchovní zdraví i naše radost se stonásobně upevňují. A až budeme umírat, nezemřeme, ale získáme věčný život.

  Nevyzývám vás, abyste sebrali odvahu a obětovali se pro Krista. Apeluji na vás, abyste se zřekli všeho, co máte, a získali život, který uspokojí vaše nejhlubší touhy. Vyzývám vás, abyste všechno považovali za odpad vzhledem k nepřekonatelné hodnotě toho, že můžete sloužit Králi králů. Naléhám na vás, abyste odložili svoje konfekční hadry a oblékli si oděv Božích vyslanců.

  Slibuji vám pronásledování a strádání – ale pamatujte na tu radost! „Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes“ (Mt 5,10).
 3. ledna 1956 pět waoranských indiánů v Ekvádoru zabilo Jima Elliota a jeho čtyři misijní spolupracovníky, kteří se snažili přinést evangelium šedesátičlennému kmeni Waoranů.

  Čtyři mladé ženy přišly o manžely a devět dětí o otce. Elisabeth Elliotová napsala, že to svět označoval za tragickou noční můru. Poté dodala: „Svět si neuvědomil pravdivost druhé části kréda Jima Elliota: ‚Není hlupák, kdo dává, co si nemůže ponechat, aby získal, co nemůže ztratit.‘“

Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.