Jen nakrátko | 9. ledna

Jen nakrátko | 9. ledna

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. (1. Petrův 5,10)


Uprostřed nesnází a běžných tlaků každodenního života můžeme někdy zvolat: „Jak dlouho, Pane? Nedohlédnu dál než na dnešní bolest. Co přinese zítřek? Pomůžeš mi i potom?“

Tato otázka je naprosto naléhavá, protože Ježíš řekl: „Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn“ (Mk 13,13). Chvějeme se při pomyšlení, že bychom byli mezi těmi, kdo „odpadají a zahynou“ (He 10,39 ČEP). Nehrajeme si. Utrpení je pro víru v Boží budoucí milost strašlivou hrozbou.

Je proto úžasné slyšet Petrův slib sužovaným a znaveným křesťanům: „Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ“ (1Pt 5,10).

Toto ujištění, že nebude otálet déle, než můžeme vydržet, že odstraní nedostatky, které nás trápí, a že navěky pevně ustanoví to, co tak dlouho skomírá, pochází od Boha „veškeré milosti“.

Hospodin není Bůh určité milosti, jako například dávno minulé milosti. Je „Bůh veškeré milosti“ – včetně nekonečných, nevyčerpatelných zásob budoucí milosti, kterou potřebujeme, abychom vytrvali až do konce.

Víra v budoucí milost, posilovaná vzpomínkami na milost minulou, je klíčem k setrvání na úzké a těžké cestě, která vede k životu.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.