Odepřená a poskytnutá milost | 7. ledna

Odepřená a poskytnutá milost | 7. ledna

Musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. (Skutky 14,22)


Potřeba vnitřní síly vyvstává nejen tváří v tvář každodennímu vyčerpávajícímu stresu, ale také uprostřed utrpení a nesnází, které nás čas od času potkávají. A potkávají každého.

Na naší cestě do nebe se utrpení nevyhnutelně přidává k ochablosti srdce. Když se dostaví, můžeme zakolísat a úzká cesta, která vede k životu, nám pak připadá nepřekonatelně těžká. Stoupat úzkou cestou do strmých kopců, které do krajnosti prověřují sílu staré rachotiny, je dost těžké samo o sobě. Ale co dělat, když se auto porouchá?

Pavel kvůli určité nesnázi ve svém životě třikrát volal k Bohu s podobnou otázkou. Prosil o úlevu od svého ostnu v těle. Boží milost však nepřišla v podobě, o jakou žádal. Projevila se jinak. Kristus mu odpověděl: „Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti“ (2K 12,9).
Vidíme zde milost projevenou v podobě Kristovy podepírající moci uprostřed nezmírněného trápení; mohli bychom říct, že jedna milost tu byla poskytnuta uvnitř kruhu jiné milosti, která byla odepřena. Pavel na to odpověděl s vírou v dostatečnost této budoucí milosti: „Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova“ (2K 12,9). Bůh nám často žehná „poskytnutou milostí“ v kruhu „milosti odepřené“.

Abych to ukázal na příkladu, jednoho příšerně horkého červencového dne nám u auta přestala fungovat vodní pumpa a uvázli jsme v Tennessee na dálnici asi třicet kilometrů od nejbližšího města.

Ten den jsem se ráno modlil, aby auto dobře fungovalo a abychom bezpečně dorazili do cíle. Teď nám ale auto vypovědělo službu. Milost bezproblémové cesty mi byla odepřena. Stáli jsme kolem auta a nikdo nezastavoval. Poté můj syn Abraham (tehdy mu bylo asi jedenáct) pronesl: „Tati, měli bychom se pomodlit.“ A tak jsme za autem sklonili hlavu a prosili Boha o nějakou budoucí milost – o pomoc v nouzi. Když jsme vzhlédli, u krajnice stála dodávka.

Její řidič byl automechanik, který pracoval asi třicet kilometrů odtud. Řekl, že je ochotný zajet pro náhradní díly a naše auto opravit. Jel jsem s ním do města a mohl mu povědět evangelium. Zhruba po pěti hodinách jsme už pokračovali v cestě.

Tato modlitba je pozoruhodná tím, že byla vyslyšena v kruhu odmítnuté modlitby. Prosili jsme o bezproblémovou cestu, a Bůh nám dal problém. Avšak uprostřed odepřené milosti jsme obdrželi jinou milost. Učím se spoléhat na Boží moudrost, že mi dá milost, která je nejlepší pro mě, pro nevěřící automechaniky i pro přihlížející víru jedenáctiletých chlapců.

Nemělo by nás překvapovat, že nám Bůh úžasným způsobem projevuje milost uprostřed trápení, za jehož odvrácení jsme v modlitbách prosili. Sám nejlíp ví, jak svou milost udělovat pro naše dobro a pro svou slávu.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.