Boží vůli je, abychom se přiblížili | 6. ledna

Boží vůli je, abychom se přiblížili | 6. ledna

Přistupujme s opravdovým srdcem. (Hebrejům 10,22)


V tomto textu dostáváme pokyn, abychom se přibližovali k Bohu. Převažujícím cílem pisatele listu Hebrejům je, abychom přicházeli do Boží blízkosti, měli s ním společenství a nespokojili se s křesťanským životem daleko od Boha.

Toto přibližování se není fyzický úkon. Nemáme si svými výkony budovat babylonskou věž, abychom se dostali do nebe. Nejde tu nutně o chození do nějaké církevní budovy ani o chození dopředu k oltáři. Je to neviditelný úkon srdce. Můžeme při tom stát úplně nehnutě, ležet na nemocničním lůžku nebo sedět ve vlaku cestou do práce.

Jádrem evangelia a podstatou toho, co se odehrálo v Getsemanské zahradě a na Velký pátek, je, že Bůh udělal něco ohromujícího a nesmírně drahého, aby nás k sobě přiblížil. Poslal svého Syna trpět a zemřít, abychom skrze něho mohli přistupovat do jeho blízkosti. Cílem všeho, co dělá ve velkém plánu vykoupení, je, abychom mohli přijít blíž. A tato blízkost tu je pro naši radost a pro jeho slávu.

Bůh nás nepotřebuje. Když zůstáváme daleko, není tím ochuzen. Nepotřebuje nás, aby mohl být ve společenství Trojice šťastný. Avšak zvětšuje své milosrdenství, když nám navzdory našim hříchům umožňuje volný přístup k jediné Realitě, která může plně a navždy uspokojit naši duši, k sobě samému. „Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“ (Ž 16,11 ČEP).

Taková je Boží vůle pro vás, dokonce i ve chvíli, kdy čtete tyto řádky. A je to také důvod, proč Kristus zemřel: abyste se přibližovali k Bohu.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.