Za milost se neplatí | 15. ledna

Za milost se neplatí | 15. ledna

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni – a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. (Efeským 2,4–6)


Rozhodujícím Božím činem při obrácení je to, že nás „obživil… spolu s Kristem“, i když „jsme byli mrtvi pro svá provinění“. Jinými slovy, byli jsme pro Boha mrtví. Nereagovali jsme, neměli jsme pravou duchovní chuť ani zájem, neměli jsme oči pro Kristovu krásu – prostě jsme byli mrtví pro všechno, na čem v konečném důsledku záleží.

Potom bezpodmínečně, ještě než jsme mohli cokoli udělat pro to, abychom se stali vhodnými nádobami pro jeho přítomnost, zasáhl Bůh. Oživil nás. Svrchovaně nás probudil ze spánku duchovní smrti, abychom uviděli Kristovu slávu (2K 4,4). Duchovní smysly, které byly mrtvé, zázračně ožily.
Ef 2,4 ukazuje, že to byl projev „milosrdenství“. Bůh nás viděl v našem stavu a slitoval se nad námi. Viděl, jak strašlivá mzda za hřích vede k věčné smrti a trápení. „Bůh, bohatý v milosrdenství… obživil nás.“ A bohatství jeho milosrdenství se v naší nouzi přelilo na nás. Na tomto textu je ale tak pozoruhodné to, že Pavel přerušuje tok své vlastní věty, aby do ní vložil slova „milostí jste zachráněni“. „Bůh… obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni – a spolu s ním nás probudil k životu.“

V 8. verši to Pavel zopakuje. Proč tedy přerušuje svou vlastní větu, aby to sem přidal? Navíc tu je středem pozornosti Boží milosrdenství, které reaguje na náš nešťastný úděl mrtvých; proč tedy Pavel věnuje tolik úsilí tomu, aby zdůraznil, že jsme zachráněni také milostí?
Myslím, že tu Pavel viděl výbornou příležitost zdůraznit, že milost je zadarmo. Když popisuje, jak jsme před svým obrácením byli mrtví, uvědomuje si, že mrtví lidé nemohou splňovat žádné podmínky. Aby mohli žít, musí je zcela bez podmínek a zdarma zachránit nějaký Boží čin. Toto „zdarma“ tvoří samotné jádro milosti.

Co by mohlo být jednostranněji bezplatné a nevyjednané, než když někdo vzkřísí druhého z mrtvých? V tom spočívá význam milosti.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.