Slova do větru | 16. ledna

Slova do větru | 16. ledna

Rozhodnete se snad kárat výroky a nechat znít do větru řeči zoufalce? (Jób 6,26)


V zármutku, bolesti a zoufalství lidé často říkají věci, které by jinak neřekli. Vykreslují realitu tmavšími barvami, než ji vykreslí zítra, až vyjde slunce. Zpívají v mollové tónině a mluví, jako by jiná hudba neexistovala. Vidí jen mraky, jako by modrá obloha ani nebyla.

Říkají: „Kde je Bůh?“ Nebo: „Nemá smysl pokračovat.“ Nebo: „Nic nedává smysl.“ Nebo: „Už pro mě není naděje.“ Nebo: „Kdyby byl Bůh dobrý, tohle by se nemohlo stát.“

Co s takovými slovy uděláme?

Jób říká, že je nemusíme kárat. Jsou to slova „do větru“. Vítr je brzy odfoukne. Změní se okolnosti, a zoufající si člověk se probudí z temné noci a bude litovat svých ukvapených slov.

Proto neplýtvejme časem a silami na to, abychom taková slova vyvraceli. Vítr je odvane. Na podzim není třeba stříhat listí, byla by to zbytečná práce. Samo brzy opadá.

Příliš rychle se pouštíme do obhajoby Boha (nebo někdy pravdy) kvůli slovům proneseným jen do větru. Kdybychom měli rozpoznání, viděli bychom rozdíl mezi slovy s kořeny a slovy vlajícími ve větru.

Některá slova jsou zakořeněna v nějakém zásadním omylu a závažném zlu. Avšak ne všechna šedá slova získávají svou barvu od černého srdce. Některá jsou zbarvena hlavně bolestí či zoufalstvím. To, co slyšíme, není to nejhlubší. V tom, odkud pocházejí, je něco skutečného a temného. Je to však dočasné – jako přechodná infekce –, sice skutečné a bolestivé, ale nevypovídá to o pravé povaze daného člověka.

Učme se tedy rozpoznávat, zda slova vyřčená proti nám, proti Bohu nebo proti pravdě nejsou pronesena jen do větru – nikoli z duše, nýbrž z bolesti. Pokud jsou vyslovena do větru, v tichosti počkejme a nevyvracejme je. Cílem naší lásky je obnova duše, ne odsuzování bolesti.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.