Pravá víra dychtivě vyhlíží Kristův příchod | 17. ledna

Pravá víra dychtivě vyhlíží Kristův příchod | 17. ledna

Tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. (Hebrejům 9,28)


Co musíte dělat, abyste poznali, že Kristova krev smyla vaše hříchy, a že až Kristus přijde, ochrání vás před Božím hněvem a uvede vás do věčného života? Odpověď zní: Důvěřujte Kristu tak, že jeho příchod budete dychtivě vyhlížet.

Uvedený text říká, že Kristus přichází, aby zachránil ty, kdo ho „očekávají“. Jak se tedy připravit? Jak prožít Boží odpuštění v Kristu a přichystat se na setkání s ním? Tak, že mu budete důvěřovat natolik, že ho budete dychtivě vyhlížet.

Toto dychtivé očekávání Krista je prostě známkou toho, že ho milujeme a věříme v něho – že naše víra je opravdová.

Existuje také předstíraná víra, která chce jen uniknout peklu, ale po Kristu netouží. Taková víra člověka nezachrání. Nevyvolává dychtivé očekávání Kristova návratu. Ve skutečnosti by byla raději, kdyby Kristus přišel co nejpozději a mohla si co nejdéle užívat tohoto světa.

Naopak víra, která se opravdu drží Krista jako Zachránce, Pána, pokladu, naděje a radosti, v nás vyvolává touhu po jeho příchodu. Taková víra přináší záchranu.

Proto vás vybízím, abyste se odvrátili od světa a od hříchu. Obraťte se ke Kristu. Přijměte a uvítejte ho nejen jako pojištění proti požáru, ale jako svůj dychtivě očekávaný Poklad, Přítele a Pána.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.