Okno srdce | 14. ledna

Okno srdce | 14. ledna

Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších. (Hebrejům 12,3)


Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností lidské mysli je schopnost zaměřit svou pozornost na to, co si vybere. Můžeme se zastavit a říct své mysli: „Přemýšlej o tomto, a ne o tamtom.“ Můžeme svou pozornost soustředit na určitou myšlenku, obraz, problém nebo naději.

Je to úžasná schopnost a pochybuji, že ji mají i zvířata. Pravděpodobně neuplatňují sebereflexi, ale řídí se spíš impulzy a instinktem.
Nezanedbáváte tuto skvělou zbraň, kterou máte v arzenálu pro boj s hříchem? Bible nás znovu a znovu vyzývá, abychom tento pozoruhodný dar používali. Sundejme ho z poličky, oprašme ho a začněme ho používat.

Například v Ř 8,5–6 Pavel píše: „Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Myšlení zaměřené na tělo znamená smrt, myšlení zaměřené na Ducha život a pokoj“ (autorův překlad).

To je zarážející. To, nač zaměříme svou mysl, určuje, zda se jedná o život, nebo o smrt.

Mnozí z nás se ve svém úsilí o změnu, plnost a pokoj stali až příliš pasivními. Mám pocit, že jsme v nynějším terapeutickém věku upadli do pasivního postoje, kdy prostě „probíráme své problémy“, „řešíme své otázky“ nebo „nacházíme kořeny vlastní porušenosti ve své původní rodině“.
V Novém zákoně však vidím mnohem průbojnější a aktivnější přístup ke změně, a sice nastavit svou mysl. „Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi“ (Ko 3,2).

Naše emoce se do značné míry řídí tím, o čem uvažujeme – u čeho prodléváme ve své mysli. Například Ježíš nám řekl, abychom úzkost překonávali tím, čeho si všímáme: „Pozorně si všimněte havranů… Pozorně si všimněte lilií“ (L 12,24.27).

Mysl je okno do srdce. Pokud svou mysl necháme neustále přemítat o tmě, bude srdce cítit tmu. Jestliže však okno své mysli otevřeme do světla, srdce pocítí světlo.

Tato skvělá schopnost naší mysli soustředit se a všímat si je určena především k tomu, abychom uvažovali o Ježíši (He 12,3), a tak to dělejme: „Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších.“


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.