Příkaz, který tvoří | 13. ledna

Příkaz, který tvoří | 13. ledna

Všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: „Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ (Efeským 5,14)


Když Ježíš Lazarovi přikázal, aby vstal z mrtvých, jak Lazar tento příkaz splnil? V J 11,43 čteme: „[Ježíš] silným hlasem zvolal: ‚Lazare, pojď ven!‘“ Šlo o příkaz mrtvému muži. Další verš líčí: „Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem“ (J 11,44).

Jak to Lazar udělal? Jak mohl mrtvý člověk poslechnout příkaz, aby ožil? Zdá se, že odpovědí je: Ten příkaz s sebou nese moc stvořit nový život. Poslechnout příkaz znamená udělat to, co dělají živí lidé.

Je to nesmírně důležité. Boží příkaz „Vstaň z mrtvých!“ v sobě obsahuje moc, kterou potřebujeme, abychom ho mohli splnit. Neposlechneme tak, že bychom ten život stvořili sami. Poslechneme tak, že uděláme, co dělají živí lidé: Lazar vyšel ven. Vstal. Vyšel k Ježíši. Boží zavolání tvoří život. Reagujeme pak v moci toho, co ta výzva tvoří.

V Ef 5,14 Pavel píše: „Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Jak splníte příkaz, abyste se probrali ze spánku? Kdyby váš dům zamořil jedovatý oxid uhelnatý a někdo zakřičel: „Probuď se! Zachraň se! Běž ven!“, neposlechli byste a neprobudili se sami od sebe. Probudí vás samotný hlasitý, důrazný příkaz. Poslechnete, když uděláte to, co tváří v tvář nebezpečí dělají bdělí lidé. Vstanete a vyjdete z domu. Volání vytvoří probuzení. Budete reagovat v moci toho, co ta výzva vytvořila – v moci bdělosti.

Myslím, že to vysvětluje, proč Bible říká paradoxní věci o novém narození, a sice, že si musíme opatřit nové srdce, ale že to je Bůh, kdo nové srdce tvoří. Například:

  • Deuteronomium 10,16: „Obřežte své srdce.“
  • Deuteronomium 30,6: „Hospodin obřeže tvé srdce.“
  • Ezechiel 18,31: „Získejte nové srdce a nového ducha.“
  • Ezechiel 36,26: „Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra.“
  • Jan 3,7: „Musíte se narodit znovu.“
  • Petrův 1,3: „Bůh nám dal nově se narodit.“

Příkaz narodit se lze splnit tak, že nejprve zakusíme Boží dar života a dechu a pak uděláme to, co dělají živí, dýchající lidé: ve víře, vděčnosti a lásce zavoláme k Bohu. Když Boží příkaz přichází s tvořivou, proměňující mocí Ducha svatého, dává život. A my věříme, radujeme se a posloucháme.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.