Empirický klíč | 12. ledna

Empirický klíč | 12. ledna

Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. (2. Korintským 9,8)


Víme, že víra v Boží budoucí milost představuje empirický klíč k štědrosti, protože v 2. Korintským Pavel předkládá toto úžasné zaslíbení: „Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek“ (2K 9,8).

Jinými slovy, chcete-li se oprostit od potřeby hromadit si peníze do zásoby a mít takovou hojnost (milosti!) pro každý dobrý skutek, až bude přetékat, pak věřte v budoucí milost. Spolehněte se na zaslíbení, že Bůh má právě tento cíl a je v každém budoucím okamžiku „mocen rozhojnit při vás každý dar milosti“.

Právě jsem víru v budoucí milost označil za „empirický klíč“ k štědrosti, ale je tu také historický klíč. Důležitá je zkušenost i minulost. Když Pavel píše o milosti, kterou Korintští přijali, připomíná jim historický klíč milosti: „Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: ačkoli byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli“ (2K 8,9).

Bez tohoto historického díla milosti by dveře štědrosti, která vyvyšuje Krista, zůstaly zavřené. Tato v minulosti prokázaná milost je nepostradatelným klíčem k lásce.

Všimněte si ale, jak minulá milost v tomto verši funguje. Je vnímána jako základ (Kristus se stal chudým) budoucí milosti (abychom mohli zbohatnout). Historický klíč k naší štědrosti tedy funguje tak, že klade základ pod empirický klíč víry v budoucí milost.

Empirický klíč k lásce a štědrosti pak vypadá takto: Pevně věřte v budoucí milost, konkrétně v to, že „Bůh je mocen (v budoucnu) rozhojnit při vás každý dar (budoucí) milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost“, takže všechny vaše potřeby budou naplněny a budete moci přetékat láskou k štědrosti.

Svoboda od hrabivosti vychází z hluboce naplňující víry v Boží budoucí milost.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.