Vychutnávat si jeho plnost | 22. února

Vychutnávat si jeho plnost | 22. února

Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. (Jan 1,16)


Minulou neděli před bohoslužbou skupinka modlitebníků ve svých modlitbách usilovně bojovala o víru našeho národa, za sbory v Saint Paul a v Minneapolisu a za národy. V jednu chvíli se jeden z nich modlil slovy z J 1,14.16:

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. (…) Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí.

Pro mě to byl jeden z okamžiků božského zjevení. Bůh mi v tu chvíli dal, že na mě slovo „plnost“ – z jeho plnosti – mimořádně plně [RB1] zapůsobilo. Pocítil jsem něco z toho, co to slovo doopravdy znamená – Kristovu plnost.

Pocítil jsem něco z toho zázraku, že jsem z této plnosti přijal milost za milostí. A také jsem v tu chvíli přijímal milost za milostí. Cítil jsem tehdy, že by nic nebylo nádhernější než prostě celé odpoledne sedět u jeho nohou – nebo si číst Bibli – a cítit jeho přetékající plnost.

Proč na mě tato plnost tak silně zapůsobila – a proč se mě dosud neobvykle dotýká? Částečně proto, že…

  • … ten, z jehož plnosti jsem teď zaplavován milostí, je Slovo, které bylo u Boha a které bylo Bůh (J 1,1–2), takže jeho plnost je plnost Boha – božská, nekonečná plnost;
  • … Slovo se stalo tělem, a tak bylo jedním z nás a provázelo nás svou plností – je to přístupná plnost;
  • … když se toto Slovo objevilo v lidské podobě, byla vidět jeho sláva – jeho slavná plnost;
  • … tímto Slovem byl Otcův „jediný Syn“ (J 1,14), takže mi božská plnost byla zprostředkována nejen od Boha, ale také skrze Boha – Bůh neposlal anděla, nýbrž svého jediného Syna, aby mi jeho plnost předal;
  • … Synova plnost je plnost milosti – neutopím se v ní, ale bude pro mě v každém ohledu požehnáním;
  • … tato plnost je nejen plnost milosti, ale také plnost pravdy – nejsem poctěn lichocením, které by ignorovalo pravdu; tato milost je zakotvena ve skálopevné realitě.

Není tedy divu, že mě Kristova plnost zaplavuje úžasem a radostí.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.