Doba nezvyklého ohrožení

Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží. (1. Petrův 4,14)


Mnozí křesťané v dnešním světě neznají život ohrožující nebezpečí plynoucí z víry v Krista. Zvykli jsme si na svobodu od takového pronásledování a připadá nám, že tak to přece být musí.

Naší první reakcí na hrozbu, že by tomu mohlo být jinak, proto často bývá hněv. Ten však může vypovídat o tom, že jsme sami sebe přestali vnímat jako cizince s dočasným pobytem („Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí…“ – 1Pt 2,11).

Možná jsme se v tomto světě příliš zabydleli. Nestýská se nám po Kristu tolik jako Pavlovi: „Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista“ (Fp 3,20).

Mnozí z nás potřebují připomenout: „Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného“ (1Pt 4,12). Není to divné.

Přemýšleli jste někdy, jak si povedete ve chvíli poslední zkoušky? Střelec vás má na mušce a ptá se: „Jsi křesťan?“ Máme tu důrazné slovo, které vám může dát naději, že třeba obstojíte líp, než si myslíte.

Petr píše: „Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží“ (1Pt 4,14). Toto povzbuzení od Petra říká, že ve chvíli neobvyklého ohrožení (ať již v podobě hanobení, nebo smrti) na nás bude spočívat „Duch slávy a moci, Duch Boží“. Neznamená to, že těm, kdo trpí proto, že jsou křesťany, Bůh poskytuje v krizi zvláštní pomoc?

Nemyslím tím, že v jiných našich útrapách přítomen není. Chci jen říct, že Petr se velice snažil poukázat na to, že ti, kdo trpí „pro jméno Kristovo“, prožijí, jak na nich „spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží“.

Modlete se, aby to byla i vaše zkušenost, až ta zkouška přijde. V té chvíli budete mít k dispozici zdroje vytrvalosti, které jindy nemáme. Tak žádný strach!


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.