Ví, co potřebujeme | 27. ledna

Ví, co potřebujeme | 27. ledna

„Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.“ (Matouš 6,31–32)


Ježíš chce, aby jeho následovníky netížily starosti. V Mt 6,25–34 uvádí nejméně sedm argumentů, které nás mají zbavit úzkosti. Jeden z nich se týká jídla, pití a oblečení a Ježíš zde říká: „Váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete“ (Mt 6,31–32).

Jistě to myslí tak, že Boží vědění provází jeho touha naplňovat naše potřeby. Zdůrazňuje, že máme Otce. A tento Otec je lepší než jakýkoli pozemský.
Mám pět dětí a moc rád uspokojuji jejich potřeby. Moje vědění však za tím Božím pokulhává nejméně ve třech směrech.

Za prvé, právě teď nevím, kde moje děti jsou. Můžu jen hádat. Jsou doma nebo v práci či ve škole, živé a zdravé. Také ale mohou ležet s infarktem někde na chodníku.

Za druhé, nevím, co jim v jakémkoli daném okamžiku leží na srdci. Čas od času se mohu dovtípit. Mohou však cítit strach, bolest, hněv, chtíč, chamtivost, radost nebo naději a já jim do srdce nevidím. Ani oni sami neznají své srdce dokonale.

Za třetí, neznám jejich budoucnost. Právě teď mohou vypadat v pohodě, ale zítra je může postihnout nějaké velké trápení.

To znamená, že já pro ně nemohu být příliš přesvědčivým důvodem, aby si nedělali starosti. Právě teď se jim děje nebo se jim zítra může stát něco, o čem nemám ani tušení. S jejich – s naším – nebeským Otcem to však je úplně jiné. Ví o nás všechno: kde jsme, co děláme teď a co s námi bude zítra, zná nás skrz naskrz. Vidí každou naši potřebu.

A k tomu připočítejte jeho obrovskou touhu naše potřeby uspokojovat. Vzpomeňte si na „tím spíše“ z Mt 6,30: „Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní?“

K tomu si ještě přimyslete jeho naprostou schopnost dělat, po čem touží (každou hodinu sytí miliardy ptáků po celém světě, Mt 6,26).
Spolehněte se tedy spolu se mnou na Ježíšův slib, že naše potřeby naplní. Vždyť právě k tomu nás vyzývá, když říká: „Váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.“


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.