V úžasu při vzkříšení | 20. února

V úžasu při vzkříšení | 20. února

Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl. (2. Petrův 3,1)


Blíží se Velikonoce, a tak probuďme svou vděčnost, radost, obdiv a úžas nad tím, co pro nás znamená vzkříšení Ježíše. Prokletím naší hříšné přirozenosti je, že co nás dřív uchvacovalo, nám časem zevšední. Realita se nezměnila, to my jsme se změnili.

Proto existuje Bible. Petr o svých dvou dopisech říká, že je napsal, aby „připomínáním“ „probouzel“.

Probuďme tedy svou čistou mysl připomínáním.

Co Bůh udělal, když vzkřísil Ježíše z mrtvých? Zde je několik biblických odpovědí.

Díky vzkříšení Ježíše jsme znovuzrozeni k živé naději.

1. Petrův 1,3: Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých.

Díky jeho vzkříšení se Ježíši dostalo slávy, pro kterou jsme byli stvořeni. Naším konečným údělem je vidět ho takového, jaký je.

1. Petrův 1,21: [Bůh] ho probudil z mrtvých a dal mu slávu.

Jan 17,5.24: „A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět. (…) Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa.“

Kéž sám vzkříšený Pán Ježíš probudí a nadchne vaši čistou mysl pro nové hlubiny uctívání, oddanosti a radosti.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.