Naděje pro nedokonalé křesťany | 4. ledna

Naděje pro nedokonalé křesťany | 4. ledna

Jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. (Hebrejům 10,14)


Tento verš je plný povzbuzení pro nedokonalé hříšníky, jako jsme my, a plný motivace ke svatosti.

Znamená, že si můžeme být jisti svou dokonalostí a neporušeností v očích našeho nebeského Otce, ovšem ne proto, že jsme teď dokonalí, nýbrž právě proto, že nyní dokonalí nejsme, ale jsme „posvěcováni“ – vírou v Boží zaslíbení se vzdalujeme od své přetrvávající nedokonalosti a směřujeme k stále větší svatosti. To je hlavní myšlenka Heb 10,14.

Působí vaše víra, že toužíte zanechat hříchu a růst ve svatosti? S takovou vírou lze uprostřed nedokonalosti vzhlédnout ke Kristu a říct: „Už jsi mě ve svých očích učinil dokonalým.“

S takovou vírou říkáme: „Kriste, dnes jsem zhřešil. Svůj hřích ale nenávidím. Vždyť jsi mi do srdce vepsal svůj zákon a já ho toužím plnit. A působíš ve mně, co se ti líbí (Heb 13,21). Proto nenávidím hříchy, které stále ještě páchám, a nenávidím hříšné myšlenky, jež chovám.“

To je opravdová a realistická spasitelná víra. Je to víra, která si může vychutnávat slova: „Jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni.“ To není chvástání silných, nýbrž volání slabých, kteří potřebují Zachránce.

Vybízím vás, naléhavě vás žádám, abyste byli natolik slabí, že budete takto spoléhat na Krista.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.