Milost pro nový rok | 1. ledna

Milost pro nový rok | 1. ledna

Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní – nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. (1. Korintským 15,10)


Milost není jen Boží ochota prokazovat nám dobro, když si to nezasloužíme. Představuje skutečnou moc od něho, která působí, že se v nás a pro nás dějí dobré věci.

Boží milost znamenala Boží jednání v Pavlově nitru, které ho vedlo k usilovné práci: „Boží milostí… jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní.“ Když tedy Pavel píše: „… uvádějte ve skutečnost svou záchranu,“ dodává: „Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle“ (Fp 2,12–13). Milost představuje Boží moc dělat v nás a pro nás dobré věci.

Tato milost je minulá i budoucí. Neustále padá v nepatrném vodopádu přítomnosti, z nevyčerpatelné řeky milosti, jež k nám přitéká z budoucnosti, do neustále se zvětšující nádrže milosti v minulosti.

Během příštích pěti minut obdržíte milost pro život, která k vám proudí z budoucnosti, a do nádrže minulosti přibyde dalších pět minut milosti. Patřičnou reakcí na milost, kterou jsme prožili v minulosti, je vděčnost, zatímco správnou reakcí na milost slíbenou do budoucnosti je víra. Jsme vděční za milost, která nám byla prokázána v minulém roce, a s důvěrou vyhlížíme budoucí milost pro nový rok.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.