Co udělal Ježíš se smrtí | 2. ledna

Co udělal Ježíš se smrtí | 2. ledna

A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. (Hebrejům 9,27–28)


Ježíšova smrt nese hříchy. To je přímo jádro křesťanství, evangelia a slavného Božího díla vykoupení ve světě. Když Kristus umíral, nesl hříchy. Trpěl za hříchy, které spáchali jiní, aby je od nich osvobodil.

To je řešení pro největší problém v našem životě, ať už ho jako hlavní vnímáme, nebo ne. Obsahuje odpověď na otázku, jak se navzdory tomu, že jsme hříšníci, můžeme smířit s Bohem. Tou odpovědí je, že Kristus byl obětován, „aby vynesl hříchy mnohých“. Zvedl naše hříchy, vynesl je na kříž a tam zemřel smrtí, kterou jsme si zasloužili my.

Co to ale znamená pro naše umírání? Máme „uloženo jednou zemřít“. To znamená, že už smrtí nejsme trestáni. Naše smrt už není trest za hřích. Naše hříchy už byly odneseny. „Odklidila“ je Kristova smrt. Trest vzal na sebe Kristus.

Proč tedy vůbec umíráme? Protože Bůh chce, aby ve světě, i mezi jeho vlastními dětmi, smrt prozatím zůstala jako trvalé svědectví o hrůznosti hříchu. Svým umíráním ukazujeme vnější účinky hříchu ve světě.

Pro Boží děti však už smrt nepředstavuje projev jeho hněvu vůči nim. Stala se naší vstupenkou do spásy, nikoli do zavržení.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.