Spasitelnou víru není snadné uspokojit | 10. února

Spasitelnou víru není snadné uspokojit | 10. února

Kdyby totiž myslili na tu [zemi], z níž vyšli, měli by čas se navrátit. Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. (Hebrejům 11,15–16)


Víra vidí zaslíbenou budoucnost, kterou Bůh nabízí, a „touží“ po ní. „Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské.“ Zastavme se u toho na chvíli.

Je mnoho lidí, kteří rozmělňují význam spasitelné víry tím, že ji vydávají za pouhé rozhodnutí, aniž by měnila, po čem člověk touží a oč usiluje. Hlavní myšlenkou tohoto textu ze slavné kapitoly věnované víře – Hebrejům 11 – však je, že žít a umírat vírou znamená zakoušet nové touhy a usilovat o uspokojení jiného druhu.

Verš 14 říká, že dávní svatí (kteří jsou v této 11. kapitole chváleni pro svou víru) usilovali o jinou zemi, než jakou nabízel tento svět. A v 16. verši čteme, že toužili po něčem lepším, než co může nabídnout nynější pozemská existence. „Touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské.“

Bůh se jich zmocnil natolik, že by je neuspokojilo nic menšího než být s ním.

Spasitelná víra tedy znamená zdáli vidět Boží zaslíbení a prožívat změnu hodnot, takže pak víc než po tom, co nabízí svět, toužíme po Božích zaslíbeních, usilujeme o ně a věříme v jejich naplnění.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.