Nejlepší forma otroctví | 11. února

Nejlepší forma otroctví | 11. února

Kdo byl v Pánu povolán jako otrok, je Pánův propuštěnec; podobně kdo byl povolán jako svobodný, je otrok Kristův. (1. Korintským 7,22)


Očekával bych, že místa, kde použije výraz „Pán“ a kde napíše „Kristus“, tedy Mesiáš, Pavel prohodí.

Naše osvobození uvádí do souvislosti s Ježíšem jako naším Pánem („Pánův propuštěnec“) a naše nové otroctví spojuje s Ježíšem jako naším Mesiášem („otrok Kristův“). Zdá se to být zvláštní, protože Mesiáš přišel vysvobodit svůj lid od jeho věznitelů, zatímco páni ovládají život svých otroků.

Proč to vyjadřuje takto? Proč s Mesiášem spojuje otroctví (místo osvobození) a s Pánem osvobození (nikoli otroctví)?

Návrh: Tato záměna má dvojí vliv na naši novou svobodu a dvojí účinek na naše nové otroctví.

Na jednu stranu tím, že nás označuje za „Pánovy propuštěnce“, zajišťuje a omezuje naši novou svobodu:

  1. Je pánem nade všemi ostatními pány, a tak je naše osvobození nenapadnutelné, absolutně jisté.
  2. Ale i když jsme od všech ostatních pánů svobodní, od něho svobodní nejsme. Naše svoboda je milosrdně omezená – Ježíš je náš Pán.

Na druhou stranu nás nazývá „otroky Kristovými“, čímž naše otroctví uvolňuje a zmírňuje:

1.      Mesiáš vznáší nárok na své vlastní, aby je vyvedl ze stísněného prostoru zajetí do otevřeného prostoru pokoje. „Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím“ (Iz 9,6).

2.      A činí je svými, aby jim poskytl nejsladší radost. „Sytil bych tě medem ze skály“ (Ž 81,17). A tou skálou je Kristus, Mesiáš.

Takže křesťané, radujte se: „Kdo byl v Pánu povolán jako otrok, je Pánův propuštěnec; podobně kdo byl povolán jako svobodný, je otrok Kristův“ – otrok osvobozujícího Mesiáše, který nám zlepšuje život.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.