Lincolnova prozřetelnost | 12. února

Lincolnova prozřetelnost | 12. února

Ó hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty! (Římanům 11,33)


Abraham Lincoln, který se narodil tento den roku 1809, až do svých více než čtyřiceti let přistupoval k náboženství skepticky a někdy až cynicky. Je tedy nanejvýš pozoruhodné, jak jeho osobní i celonárodní utrpení vtáhlo Lincolna do reality Boží existence, místo aby ho od ní odvrátilo.

Roku 1862, když bylo Lincolnovi 53 let, zemřel jeho jedenáctiletý syn Willie. Lincolnova manželka „se snažila se svým zármutkem vypořádat tak, že vyhledávala média New Age[RB1] “. Lincoln se obrátil na Phinease Gurleyho, pastora sboru New York Avenue Presbyterian Church ve Washingtonu.

Jejich několik dlouhých rozhovorů vedlo k tomu, co Gurley popisoval jako „obrácení ke Kristu“. Lincoln se svěřil, že ho „mnohokrát srazilo na kolena neúprosné usvědčení, že nemám kam jinam jít“.

Podobně na něho denně dopadaly hrůzy umírajících a raněných vojáků. Ve Washingtonu bylo padesát nemocnic pro raněné. V rotundě Kapitolu se nacházelo dva tisíce lůžek pro raněné vojáky.

V těchto dočasných lazaretech běžně umíralo padesát vojáků za den. To vše Lincolna vtahovalo hlouběji do Boží prozřetelnosti. „Můžeme jen věřit, že ten, který stvořil svět, ho stále ještě řídí.“

Jeho nejslavnější výrok o Boží prozřetelnosti v souvislosti s občanskou válkou zazněl v jeho druhém inauguračním projevu, který přednesl měsíc předtím, než byl zavražděn. Je pozoruhodné, že Boha nevykresluje jako toho, kdo prostě podporuje věc Unie, nebo Konfederace. Bůh má své vlastní záměry a neomlouvá hřích ani na jedné straně.

S důvěrou doufáme – a vroucně se za to modlíme –, že tato obrovská válečná pohroma rychle pomine…

Bude-li však Boží vůlí, aby pokračovala, dokud nezmizí veškeré bohatství nakupené během dvou set let nezaplacenou dřinou otroků a dokud nebude každá kapka krve prolité bičem zaplacena jinou, prolitou mečem, musíme stejně, jako bylo řečeno před třemi tisíci lety, vyznat, že „Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá“.

Modlím se za vás všechny, které trápí nějaká ztráta, zranění či velký zármutek, aby to ve vás, podobně jako u Lincolna, neprobudilo prázdný fatalismus, nýbrž hluboké spolehnutí na nekonečnou moudrost a lásku neproniknutelné Boží prozřetelnosti.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.