Dokonalé město | 13. února

Dokonalé město | 13. února

… neboť jim připravil město. (Hebrejům 11,16)


Žádné znečištění, žádná graffiti, žádné odpadky, žádná padající omítka ani zchátralé garáže, žádná uschlá tráva ani rozbité lahve, žádná hrubá pouliční mluva ani drsné konfrontace, žádné domácí hádky ani násilí, v noci žádné nebezpečí, žádné žhářství, lhaní, krádeže ani zabíjení, žádný vandalismus a nic ošklivého.

Boží město bude dokonalé, neboť v něm bude Bůh. Bude se tam procházet, bude v něm mluvit a projevovat se v každé jeho části. Bude tam všechno, co je dobré, krásné, svaté, pokojné, pravdivé a šťastné, protože tam bude Bůh.

Bude tam dokonalá spravedlnost a tisícinásobně vynahradí každou bolest utrpěnou v tomto světě v poslušnosti Kristu. A nikdy se nezhorší. Ve skutečnosti bude zářit čím dál jasněji, jak se věčnost bude rozpínat do nekonečných věků narůstající radosti.

Když po tomto městě toužíte víc než po čemkoli jiném na zemi, vzdáváte čest Bohu, který je podle He 11,10 jeho architektem i stavitelem. A když se mu vzdává čest, Boha to těší a nestydí se nazývat vaším Bohem.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.