Lepší než peníze, sex a moc | 9. února

Lepší než peníze, sex a moc | 9. února

Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. (Hebrejům 10,35)


Je třeba, abychom o Boží nadřazenosti uvažovali jako o naší velké odměně, která převyšuje všechno, co může nabídnout tento svět. Jinak budeme milovat svět jako kdokoli jiný a žít jako všichni ostatní.

Uvažte tedy, co pohání tento svět, a přemýšlejte, o kolik je Bůh lepší a trvalejší. Vezměte si peníze, sex nebo moc a uvažujte o nich v souvislosti se smrtí. Smrt to všechno odnese pryč. Pokud tedy žijete pro něco z toho, mnoho nezískáte a o to, co získáte, přijdete.

Boží poklad je však mnohem lepší a vydrží. Přesahuje smrt. Je lepší než peníze, protože Bohu všechny peníze patří a je naším Otcem, takže jsme jeho dědicové. „Všechno je vaše, vy pak jste Kristovi a Kristus Boží“ (1K 3,22–23).

Je lepší než sex. Ježíš nikdy neměl pohlavní styk, a přitom byl nejplnějším a nejcelistvějším člověkem, jaký kdy bude existovat. Sex je stínem – obrazem – úžasnější reality, vztahu a radosti, oproti nimž se i ten nejlepší sex bude jevit jako nuda.

Boží odměna je lepší než moc. Neexistuje větší lidská moc než být dítětem všemohoucího Boha. „Nevíte, že budeme soudit anděly?“ (1K 6,3). „Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn“ (Zj 3,21).

Takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Bůh je lepší a trvalejší než všechno, co může nabídnout svět.

Je to nesrovnatelné. Bůh vítězí – pokaždé. Otázka zní: Získáme ho? Probereme se z transu, do něhož nás uvádí tento omamující svět, a s vírou a radostí uvidíme a zamilujeme si to, co je doopravdy skutečné, nekonečně cenné a trvalé?


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.