Jste rádi, že nejste Bůh? | 8. února

Jste rádi, že nejste Bůh? | 8. února

Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc. (Žalm 96,7; ČEP)


Podívejme se alespoň zčásti na prožitek, který má žalmista na mysli, když říká: „Přiznejte [dejte] Hospodinu… moc.“ Co děláme, když „přiznáváme Hospodinu moc“?

Především z Boží milosti věnujeme pozornost Bohu a vidíme, že je silný a mocný. Všímáme si jeho síly. Poté projevujeme uznání velikosti jeho moci. Věnujeme náležitou pozornost její hodnotě.

Jeho moc pokládáme za úžasnou. Prožíváme tu však „dávající“ úžas – „Dejte Hospodinu moc!“ –, neboť jsme opravdu rádi, že velikost té moci náleží jemu, nikoli nám.

Cítíme veliké uspokojení z toho, že on je nekonečně silný, a my ne. Jsme opravdu rádi, že tomu tak je. Nezávidíme Bohu jeho sílu. Nezávidíme mu jeho moc. Jsme naplněni radostí, že veškerá síla patří jemu.

Všechno se v nás raduje, když se přestaneme soustředit na sebe a spatříme tu moc – jako bychom dorazili na oslavu vítězství běžce na dlouhé trati, který nás v tom závodě porazil, a největší radost nacházeli v obdivu nad jeho silou, místo abychom litovali své prohry.

Nejhlubší význam v životě nacházíme, když ve svém nitru ochotně odhlédneme od sebe a obdivujeme Boží moc, místo abychom se obraceli do sebe a chvástali se svou vlastní – nebo i jen přemýšleli o své vlastní síle. Objevujeme něco úchvatného: Je hluboce uspokojující nebýt Bohem a vzdát se všech myšlenek, že bychom jím mohli být, nebo tužeb, abychom jím byli.

Když věnujeme pozornost Boží moci, čím dál víc si uvědomujeme, že Bůh stvořil svět proto, abychom mohli zakoušet vrcholně naplňující prožitek, že nejsme Bůh, a naopak obdivovat Boží božskost – jeho moc. Pak nás zaplaví pokojné uvědomění, že obdivovat Boha je nejvyšší, zcela uspokojující účel všeho a všech.

Chvějeme se při sebemenším pokušení nárokovat si nějakou moc, jako by pocházela od nás. Bůh nás stvořil slabými, aby nás před tím ochránil: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás“ (2K 4,7 ČEP).

Je projev nesmírné lásky, že nás Bůh chrání, abychom nekonečné výšiny obdivu nad jeho mocí nenahrazovali marnými pokusy chlubit se svou vlastní. A je veliké potěšení nebýt Bohem a raději ho vnímat.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.