Průlomy na poslední chvíli | 7. února

Průlomy na poslední chvíli | 7. února

Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království.“ (Lukáš 23,42)


Jedním z největších zabijáků naděje je, když se člověk dlouho snaží o změnu a nedaří se mu to.

Ohlédne se a pomyslí si: K čemu to je? I kdybych prožil nějaký průlom, zbývá mi na to, abych žil novým způsobem, tak málo času, že by to ve srovnání s tím, kolik let jsem to kazil, nemělo žádný vliv.

Bývalý lupič (zločinec na kříži vedle Ježíše) žil po svém obrácení ještě zhruba hodinu. Pak zemřel. Změnil se. Žil na kříži jako nový člověk s novými postoji a jednáním (už žádné nadávky a klení). Ale 99,99 % jeho života bylo promarněno. Mělo těch posledních pár hodin nového života nějaký vliv?

Měly nekonečný vliv. Tento bývalý lupič bude stejně jako my všichni stát před Kristovým soudným stolcem a vydávat počet ze svého života. „Všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé“ (2K 5,10). Jak bude jeho život v ten den svědčit o jeho znovuzrození a spojení s Kristem? Jak jeho život potvrdí, že je v Kristu novým člověkem?

Ty poslední hodiny vypoví celý příběh. Tento muž se stal novým člověkem. Jeho víra je skutečná. Je opravdu sjednocen s Kristem. Náleží mu Kristova spravedlnost. Jeho hříchy mu jsou odpuštěny.

To všechno u posledního soudu veřejně oznámí ty poslední hodiny. Změnil se! A jeho změna byla důležitá. Byla a bude krásným svědectvím o moci Boží milosti, o opravdovosti jeho víry a o jeho spojení s Kristem.

A teď zpátky k našemu zápasu o změnu. Neříkám, že věřící, kteří se potýkají s vlastními selháními, nejsou spaseni jako dřív ten lupič. Říkám jen, že na posledních letech a posledních hodinách života záleží.

Pokud během posledního procenta svého života zvítězíme nad nějakým letitým hříšným návykem či zraňujícím nedostatkem ve své povaze, bude to krásným svědectvím o moci milosti a bude to u posledního soudu dodatečným svědectvím (ne jediným) o naší víře v Krista a našem spojení s ním.

Jen odvahu, všichni, kdo klopýtáte. Nepřestávejte prosit, hledat a tlouct. Nepřestávejte se spoléhat na Krista. Pokud Boha oslaví spasení lupičů na poslední chvíli, určitě má své záměry, proč až dosud čeká, než vám dá průlom, o který usilujete už léta.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.