Sloužit a nechat si posloužit | 24. ledna

Sloužit a nechat si posloužit | 24. ledna

Zpozoroval to a řekl jim: „Proč se dohadujete, že nemáte chleby? Ještě nerozumíte ani nechápete? Ještě máte své srdce ztvrdlé?“ (Marek 8,17)


Poté, co Ježíš z pouhých několika chlebů a ryb nasytil pět a čtyři tisíce lidí, učedníci nasedli do člunu, aniž měli dost chleba sami pro sebe.

Když spolu začali probírat svůj úděl, Ježíš jim řekl: „Proč se dohadujete, že nemáte chleby? Ještě nerozumíte ani nechápete?“ (Mk 8,17). Čemu nerozuměli? Nepochopili význam toho, co po nasycení zástupů zbylo, a sice, že se o ně Ježíš bude starat, zatímco budou pečovat o druhé. Ježíš říká:
„Když jsem rozlámal těch pět chlebů pro pět tisíc, kolik nůší plných úlomků jste sebrali?“ Řekli mu: „Dvanáct.“ „Když těch sedm pro čtyři tisíce, kolik naplněných košů úlomků jste sebrali?“ Řekli mu: „Sedm.“ A říkal jim: „Ještě nechápete?“ (Mk 8,19–21)

Co nechápou? Zbytky.

Ty zbytky byly určeny pro ty, kdo obsluhovali. Ve skutečnosti v prvním případě zbylo dvanáct plných košů (Mk 6,43) – pro každého obsluhujícího celý jeden koš. V druhém případě zbylo sedm košů a sedmička je číslo plnosti.

Čemu neporozuměli? Tomu, že se o ně Ježíš postará. Nikdy nemůžeme dávat víc než Ježíš. Když věnujeme svůj život druhým, naše potřeby budou naplněny. „Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Fp 4,19).


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.