Odložené vysvobození | 25. ledna

Odložené vysvobození | 25. ledna

Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. (Skutky 16,26)


V tomto věku Bůh svůj lid zachraňuje před určitou újmou. Ne před každou. Je útěchou to vědět, protože jinak bychom ze svých těžkostí mohli usuzovat, že na nás zapomněl nebo že nás odmítl.

Nechme se tedy povzbudit prostým připomenutím, že ve Sk 16,19–24 Pavel a Silas nebyli vysvobozeni, zatímco ve verších 25–26 vysvobozeni byli.
Nejprve k vysvobození nedošlo:

„Chopili se Pavla a Silase a vlekli je na náměstí.“ (verš 19)
„Velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je bít holí.“ (verš 22)
„Vysázeli [jim] mnoho ran.“ (verš 23)
Žalářník „jim dal nohy do klády“. (verš 24)

Pak ale vysvobození přišlo:
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. (verše 25–26)

Bůh mohl zakročit dřív, ale neudělal to. Má pro to své důvody. Pavla a Silase miluje.

Otázka pro vás: Kdybyste svůj život zakreslili podél osy Pavlova počátečního utrpení a pozdějšího vysvobození, kde se nacházíte? Jste ve fázi bití, nebo ve fázi, kdy z nich spadla pouta a všechny dveře se otevřely?

Obojí jsou etapy Boží péče o vás. Nezanechal vás ani vás neopustil (He 13,5).

Pokud se nacházíte ve fázi s pouty, nezoufejte. Vysvobození je na cestě. Je to jen otázka času, i kdyby mělo přijít skrze smrt. „Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života“ (Zj 2,10).


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.