Jít přímo za Bohem | 23. ledna

Jít přímo za Bohem | 23. ledna

„V tom dni budete žádat v mém jménu, a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha.“ (Jan 16,26–27)


Nedělejte z Božího Syna Prostředníka víc, než nakolik jím je.

Ježíš říká: „Neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás.“ Jinými slovy, nebudu se vkládat mezi vás a Otce, jako byste nemohli jít přímo za ním. Proč? „Sám Otec vás miluje.“

To je ohromující. Ježíš nás upozorňuje, abychom všemohoucího Boha nepovažovali za neochotného přijmout nás přímo do své přítomnosti. Tím „přímo“ myslím to, co měl na mysli Ježíš, když říkal: „Nebudu vaše žádosti předkládat Bohu místo vás, můžete mu je přinášet přímo. Miluje vás. Chce, abyste přicházeli. Nehněvá se na vás.“

Beze zbytku platí, že žádná hříšná lidská bytost nemá přístup k Otci, jedině skrze Ježíšovu krev (He 10,19–20). Kristus se teď za nás přimlouvá (Ř 8,34; He 7,25). Je nyní naším Zastáncem u Otce (1J 2,1) a naším Veleknězem před Božím trůnem (He 4,15–16). Řekl: „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (J 14,6).

Ano, ale Ježíš nás chrání před tím, že bychom na jeho přímluvy spoléhali přespříliš. „Neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. Vždyť sám Otec vás miluje.“ Ježíš tam je. Poskytuje všudypřítomné a stále živé svědectví o tom, že Otcův hněv byl od nás odňat.

Avšak není tam proto, aby za nás mluvil, aby nás držel v odstupu od Otce nebo aby naznačoval, že Otcovo srdce je vůči nám rezervované, případně že k nám chová odpor. Proto říká: „Sám Otec vás miluje.“

Přicházejme tedy k němu. Přicházejme směle a s důvěrou (He 4,16). Přicházejme s očekáváním a čekejme úsměv. Přicházejme a chvějme se radostí, ne strachem.

Ježíš říká: „Otevřel jsem přístup k Bohu a teď nebudu stát v cestě.“ Pojďme.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.