Radikální účinky vzkříšení | 27. února

Radikální účinky vzkříšení | 27. února

Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. (1. Korintským 15,19)


Z neustálého nebezpečí, v jakém se nacházel, z toho, jak byl denně vydáván na smrt a musel bojovat s divokými šelmami, Pavel usuzuje, že pokud nebude vzkříšen z mrtvých, je život, který si vybral následováním Ježíše, nerozumný a politováníhodný.

Říká, že pokud to všechno končí smrtí, pak „jezme a pijme, neboť zítra zemřeme“ (1K 15,32). To neznamená: Jestliže není vzkříšení, staňme se všichni žrouty a pijany. Opilci jsou také politováníhodní – se vzkříšením i bez něho. Má na mysli toto: Pokud není vzkříšení, pak smysl dává středostavovská umírněnost s cílem co nejvíc si užít pozemských rozkoší.

Pavel si však volí něco jiného. Vybírá si utrpení, protože se rozhodl pro poslušnost. Po jeho setkání s Kristem na cestě do Damašku za ním přišel Ananiáš s těmito slovy od Pána Ježíše: „Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno“ (Sk 9,16). Pavel toto utrpení přijal jako součást svého povolání.

Jak to mohl udělat? Z čeho tato radikální a bolestivá poslušnost pramenila? Odpověď nacházíme v 1K 15,20: „Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli.“ Jinými slovy, Kristus byl vzkříšen a já budu vzkříšen s ním. Žádné utrpení pro Ježíše tedy nebude nadarmo (1K 15,58).

Naděje na vzkříšení radikálně změnila Pavlův způsob života. Osvobodila ho od materialismu a konzumního přístupu. Dala mu sílu obejít se bez pohodlí a požitků, které mnozí lidé vnímají v tomto životě jako nezbytnost. Například i když měl právo oženit se (1K 9,5), tohoto potěšení se zřekl, protože byl povolán nést tolik utrpení.

Takto má podle Ježíšových slov naděje na vzkříšení změnit naše chování. Například nám řekl, abychom do svých domovů zvali lidi, kteří nám to v tomto životě nemohou splatit. Co nás k tomu má motivovat? „… bude ti odplaceno při zmrtvýchvstání spravedlivých“ (L 14,14).

Je to radikální výzva, abychom se dobře podívali na svůj nynější život, zda ho formuje naděje na vzkříšení. Rozhodujeme se na základě zisku v tomto světě, nebo zisku v tom budoucím? Riskujeme kvůli lásce, kterou lze jako moudrou vysvětlit jen tehdy, pokud existuje vzkříšení?

Kéž nám Bůh pomůže nově mu zasvětit celý svůj život a vystavit se radikálním účinkům vzkříšení.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.