Když se Bůh na 100% staví na naši stranu | 26. únor

Když se Bůh na 100% staví na naši stranu | 26. únor

Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. (Efeským 2,3)


Všechen Boží hněv a veškeré odsouzení, které si zasloužíme, byly vylity na Ježíše. Všechny Boží požadavky na dokonalou spravedlnost naplnil Kristus. Ve chvíli, kdy tento Poklad uvidíme (z milosti!) a takto ho přijmeme, se jeho smrt počítá jako naše smrt, jeho odsouzení jako naše odsouzení a jeho spravedlnost jako naše spravedlnost. V tom okamžiku se Bůh navěky a neodvolatelně na 100 % staví za nás.

Bez odpovědi tu zůstává otázka: „Copak Bible neučí, že nám Bůh na věčnosti udělil svou přízeň při vyvolení?“

Jinými slovy, přemýšliví lidé se ptají: „Postavil se za nás Bůh na 100 % až ve chvíli, kdy jsme uvěřili, spojili se s Kristem a byli ospravedlněni? Nepostavil se za nás na 100 % při vyvolení před založením světa?“ V Ef 1,4–5 Pavel píše: „[Bůh] si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista.“

Nestojí Bůh na 100 % za vyvolenými už od věčnosti? Odpověď závisí na významu toho „100 %“.

Výrazem „100 %“ se snažím uchovat biblickou pravdu, která se nachází v několika textech Písma. Například v Ef 2,3 Pavel píše, že křesťané byli „děti hněvu“, než byli obživeni v Kristu Ježíši: „Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní.“

Pavel říká, že před svým znovuzrozením – než jsme byli obživeni spolu s Kristem – na nás spočíval Boží hněv. Vyvolení byli vystaveni hněvu. To se změnilo, když nás Bůh obživil v Kristu Ježíši a probudil nás, abychom uviděli Kristovu pravdu a krásu a přijali ho jako toho, kdo za nás zemřel a jehož spravedlnost se díky našemu spojení s Ježíšem počítá jako naše. Než se to stalo, byli jsme vystaveni Božímu hněvu. A pak byl pro víru v Krista a spojení s ním všechen Boží hněv odňat a v tomto smyslu se tehdy Bůh na 100 % postavil za nás.

Radujte se tedy z pravdy, že vás Bůh zachová. Dovede vás až do cíle, protože Kristus stojí na 100 % za vámi, a tak výsledkem toho, že se dostanete do cíle, není to, že se Bůh na 100 % postaví za vás. Je to výsledek toho, že už za vámi stoprocentně stojí.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.