Jste převzácní | 25. února

Jste převzácní | 25. února

Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste zachráněni. (Efeským 2,3–5)


Nelíbilo by se vám, kdyby vám anděl Gabriel řekl: „Jsi převzácný“?

Danielovi se to stalo třikrát:

  • „Na počátku tvých úpěnlivých proseb vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ho oznámil, neboť jsi převzácný.“ (Da 9,23)
  • „Danieli, muži převzácný, pochop ta slova, která ti budu říkat, a postav se zpříma, neboť jsem byl teď vyslán za tebou.“ (Da 10,11)
  • Pravil: Neboj se, muži převzácný. Pokoj tobě. Buď silný, jen buď silný. (Da 10,19)

Přiznám se, že každý rok, když si pročítám Bibli a dojdu k těmto veršům, chci si je vztáhnout na sebe. Chci slyšet, jak mi Bůh říká: „Jsi převzácný.“

A v podstatě to slyším a vy to můžete slyšet také. Pokud věříte v Ježíše, Bůh sám vám ve svém slovu – což je jistější, než když mluví Boží anděl – říká: „Jsi převzácný.“

V Ef 2,3–5.8 stojí: „… a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem… Neboť jste zachráněni milostí skrze víru.“

Je to jediný text, kde Pavel používá to nádherné slovní spojení „veliká láska“ (anglické překlady Bible převádějí hebr. výraz překládaný v knize Daniel slovem „převzácný“ jako greatly loved, tj. „velmi milovaný“ – pozn. překl.). A je to lepší než andělův hlas. Pokud jste uviděli Ježíše jako pravdivého a přijali ho jako svůj nejlepší poklad, tedy pokud jste „obživeni“, jste převzácní a velice milovaní. Jste převzácní pro Stvořitele vesmíru. Jen si to představte. Velice vás miluje!


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.