Definitivně a cele ospravedlnění | 28. února

Definitivně a cele ospravedlnění | 28. února

Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! (Římanům 8,33)


Pavel zde mohl napsat: „Kdo bude žalovat na Boží vyvolené?“ a pak odpovědět: „Nikdo! Jsou ospravedlněni.“ To je pravda, ale napsal to jinak. Jeho odpověď místo toho zní: „Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje!“

Důraz neklade na čin, nýbrž na Činitele.

Proč? Protože ve světě soudů a zákonů, odkud tyto výrazy pocházejí, může být zproštění viny jedním soudcem zvráceno nějakým vyšším.

Co kdybyste byli vinni a místní soudce vás osvobodil, ale místodržitel měl právo vás obžalovat? Nebo kdyby vás místodržitel zprostil viny, ale císař proti vám mohl vznést obvinění?

Jde o toto: Nad Bohem už žádné vyšší soudy nejsou. Pokud vás viny zprošťuje Bůh a vyhlašuje, že jste v jeho očích spravedliví, nikdo se proti tomu nemůže odvolat; nikdo nemůže poukázat na nějakou procesní chybu, nikdo to rozhodnutí nemůže napadnout a nikdo proti vám nemůže hledat další body obžaloby. Boží rozsudek je definitivní a úplný.

Slyšte to všichni, kdo věříte v Ježíše, byli jste připojeni ke Kristu a nacházíte se mezi vyvolenými: Tím, kdo vás ospravedlňuje, je Bůh. Ne nějaký lidský soudce, velký prorok nebo třeba archanděl z nebe, ale Bůh, Stvořitel světa, Vlastník všeho, co existuje, a Vládce vesmíru a každé molekuly a člověka v něm.

Tváří v tvář nesmírnému utrpení máme neotřesitelnou jistotu. Pokud je Bůh na naší straně, nemůže proti nám nikdo uspět. Jestliže za nás Bůh dal svého Syna, dá nám všechno, co je pro nás dobré. Pokud nás ospravedlňuje Bůh, žádné obvinění proti nám neobstojí.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.