Kotva radosti | 21. ledna

Kotva radosti | 21. ledna

Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. (Matouš 5,11)


Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. (Lukáš 10,20)


Ježíš odhalil tajemství, které chrání naše štěstí před hrozbou utrpení a před hrozbou úspěchu. Tím tajemstvím je: V nebi vás čeká veliká odměna. A podstatou této odměny je radost z plnosti slávy Ježíše Krista (J 17,24).


Ježíš chrání naše štěstí před trápením, když říká:
„Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi“ (Mt 5,11–12).


Naše velká odměna v nebi zachraňuje naši radost před hrozbou pronásledování a zlořečení.


Ježíš chrání naši radost i před úspěchem, když říká:
„Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích“ (L 10,20).


Učedníci byli v pokušení radovat se z úspěchů ve službě: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu“ (L 10,17). To by však jejich radost odřízlo od jediné pevné kotvy.


Ježíš tedy jejich radost chrání před hrozbou úspěchu tím, že jim slibuje mnohem větší odměnu v nebi. Radujte se z tohoto: že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Vaše dědictví je nekonečné, věčné a jisté.


Naše radost je bezpečná. Ani utrpení, ani úspěch nemohou zničit jejich pevné ukotvení. Naše odměna v nebi je velká. Je tam zapsáno vaše jméno. Je bezpečné.


Ježíš zakotvil štěstí trpících svatých v nebeské odměně. A v tomtéž zakotvil i štěstí úspěšných věřících.


Takto nás osvobodil od tyranie světské bolesti i potěšení – světského utrpení a světského úspěchu.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.