Co si musíme připomínat | 20. ledna

Co si musíme připomínat | 20. ledna

To si připomínám v mysli, proto mám naději. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. (Pláč 3,21–22)


Jedním z velkých nepřátel naděje je zapomínání na Boží zaslíbení. Připomínání je velká služba. Petr i Pavel zdůrazňovali, že právě proto píšou své dopisy (2Pt 1,13; Ř 15,15).


Hlavním Pomocníkem, který nám připomíná, co potřebujeme vědět, je Duch Svatý (J 14,26). To ale neznamená, že byste měli být pasivní. Jste zodpovědní pouze za svou vlastní službu připomínání a těmi prvními, kdo potřebují, abyste jim něco připomínali, jste vy sami.


Mysl má tuto skvělou schopnost: Dokáže k sobě mluvit a připomínat si. Umí si vybavovat, jak o tom mluví náš text: „To si připomínám v mysli, proto mám naději. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování“ (Pl 3,21–22).


Pokud si nepřipomínáme, co Bůh řekl o sobě a o nás, trápíme se a chřadneme. Moc dobře to znám z vlastní zkušenosti. Neutápějme se v bažině bezbožných vzkazů ve vlastní hlavě, sdělení typu: „Nemůžu…,“ „Nebude chtít…,“ „Oni nikdy…,“ „Nikdy to nefungovalo…“


Nejde o to, zda jsou pravdivé, nebo ne. Vaše mysl si vždycky najde způsob, jak je učinit pravdivými, pokud si nepřipomenete něco většího. Hospodin je Bůh nemožného. Vymýšlet, jak vybřednout z nezvládnutelných situací, zdaleka není tak účinné jako připomínat si, že Bůh koná nemožné.


Jestliže si nepřipomínáme Boží velikost, milost, moc a moudrost, zabředáme do zvířeckého pesimismu. „… byl jsem tupý a nechápavý, byl jsem před tebou jako hovádko“ (Ž 73,22).


V Žalmu 77 přichází velký obrat od zoufalství k naději s těmito slovy: „Připomínám si Hospodinovy činy, ano, vzpomínám na tvé divy v dávnověku. Rozjímám o všech tvých skutcích a přemýšlím o tvých činech“ (Ž 77,12–13).


To je velký boj mého života a předpokládám, že i vašeho. Je to bitva o to, abychom připomínali. Sobě samým a pak také ostatním.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.