Jak sloužit špatnému šéfovi | 19. ledna

Jak sloužit špatnému šéfovi | 19. ledna

Služte ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem. Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána, ať je to otrok nebo svobodný. (Efeským 6,7–8)


Zkuste se v souvislosti se svou prací zamyslet nad těmito pěti součástmi Ef 6,7–8.


1) Výzva k životu plně zaměřenému na Pána
Ve srovnání s tím, jak obvykle žijeme, je to ohromující. Pavel říká, že bychom všechnu svou práci měli konat pro Krista, ne pro nějakého lidského nadřízeného. Máme sloužit „ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem“.
Znamená to, že budeme při tom, co děláme v práci, myslet na Pána. Budeme se ptát: Proč by Pán chtěl, aby se tohle dělalo? Jak by Pán chtěl, aby se to udělalo? Kdy by Pán chtěl, aby to bylo hotové? Pomůže mi s tím Pán? Jaký to bude mít dopad na Pánovu čest? Jinými slovy, být křesťanem znamená radikálně se v životě a práci soustředit na Pána.


2) Výzva být dobrým člověkem
Stavět Pána do středu svého života znamená být dobrým člověkem a dělat dobré věci. Pavel píše: „… kdo vykoná něco dobrého“. Ježíš řekl, že když své světlo necháme svítit, lidé uvidí naše „dobré skutky“ a vzdají slávu našemu Otci v nebi (Mt 5,16).


3) Síla odvádět dobrou práci pro bezohledné pozemské zaměstnavatele
Pavlovým cílem je zmocnit křesťany, jejichž motivy jsou zaměřené na Pána, aby pro nadřízené, kteří nejsou ohleduplní, dál konali dobro. Jak to udělat, abyste nepřestali odvádět dobrou práci, když vás šéf ignoruje nebo dokonce kritizuje? Pavel odpovídá: přestat o tom šéfovi uvažovat jako o svém hlavním nadřízeném a začít pracovat pro Pána. Dělejte to tak právě u těch povinností, které vám dává váš pozemský nadřízený.


4) Povzbuzení, že nic dobrého nevychází nadarmo
Snad nejúžasnější věta z celého toho textu zní: „… každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána.“ To je úžasné. Pán si cení i té nejmenší maličkosti a odmění ji.
Zaplatí vám za to. Ne v tom smyslu, že byste si něco vysloužili a mohli si ho zavázat. Patříte mu, stejně jako všechno ostatní na světě. Nic nám nedluží. Avšak svobodně se ve své milosti rozhoduje odměnit nás za všechno dobré, co ve víře uděláme.


5) Povzbuzení, že nevýznamné postavení na zemi není na překážku velké odměně v nebi
Pán každého odmění za všechno dobré, co dělá – „ať je to otrok nebo svobodný“. Váš nadřízený si o vás může myslet, že jste nula – takříkajíc pouhý otrok. Ani nemusí vědět, že existujete. Na tom ale nezáleží. Pán o vaší existenci ví a nakonec žádná věrná služba nevyjde nadarmo.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.