Když nám připadá nemožné poslechnout | 16. února

Když nám připadá nemožné poslechnout | 16. února

Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen. (Hebrejům 11,17)


Mnohým z vás právě teď – a řadu dalších z vás to čeká – poslechnout připadá jako konec snu. Máte pocit, že pokud uděláte, k čemu vás Boží slovo nebo Boží Duch vyzývá, bude to pro vás hrozné a že není možné, aby vám to všechno Bůh obrátil k dobrému.

Třeba právě teď slyšíte, jak vám Bůh přikazuje nebo vás volá, abyste zůstali v manželství nebo naopak do manželství nevstupovali, abyste zůstali ve svém zaměstnání nebo odtud odešli, abyste se nechali pokřtít, promluvili v práci o Kristu, odmítli slevovat ze svých měřítek poctivosti, konfrontovali někoho, kdo žije v hříchu, zkusili nové povolání nebo abyste vstoupili do misijní služby. A když to vidíte ze svého omezeného pohledu, připadá vám to strašné – jako přijít o Izáka, jediného syna, který může být dědicem.

Zvažujete to z každého lidského úhlu a není možné, aby to dobře dopadlo.

Teď tedy víte, jak bylo Abrahamovi. Tento příběh je v Bibli pro vás.

Toužíte po Bohu a jeho cestě a zaslíbeních víc než po čemkoli jiném a věříte, že Hospodin ocení vaši víru a poslušnost tím, že se nebude stydět nazývat se vaším Bohem a použije veškerou svou moudrost, moc a lásku k tomu, aby stezku poslušnosti proměnil ve stezku života a radosti?

Nyní stojíte u tohoto bodu zlomu: Toužíte po Bohu? Důvěřujete mu? Boží slovo vám říká: Bůh za to stojí a on na to má.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.