Každý krok na Golgotu byl z lásky | 15. února

Každý krok na Golgotu byl z lásky | 15. února

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. (1. Janův 3,16; ČEP)


Kristova láska k nám, když umíral, byla stejně vědomá, jako bylo záměrné jeho utrpení. Pokud úmyslně položil život, bylo to pro nás. Bylo to z lásky.

„Ježíš věda, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přešel k Otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce“ (J 13,1).

Každý krok cestou na Golgotu znamenal: „Miluji vás.“

K tomu, abychom pocítili Kristovu lásku v tom, že za nás položil život, tedy pomáhá pochopení, že to bylo zcela záměrné.

Podívejme se, co Ježíš řekl těsně po tom brutálním okamžiku, kdy se Petr pokusil rozseknout jednomu služebníkovi hlavu, ale pouze mu uťal ucho.

Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů? Jak by se však naplnila Písma, že se tak musí stát?“ (Mt 26,52–54)

Říkat, že podrobnosti Ježíšovy smrti byly předpovězeny ve Starém zákoně, je jedna věc. Avšak mnohem významnější je, že sám Ježíš se rozhodoval přesně tak, aby se postaral o naplnění těchto předpovědí.

Právě o tom mluvil v Mt 26,54: „Mohl bych tomuto utrpení uniknout, ale jak by se naplnila Písma, že se tak musí stát?“

Jinými slovy, nevolím východisko, kudy bych mohl uniknout, protože znám Písmo. Vím, co se musí stát pro záchranu mého lidu. Rozhodl jsem se naplnit všechno, co je o mně v Božím slově předpovězeno. Rozhodl jsem se – na každém kroku této cesty – milovat svůj lid do krajnosti. A chci, aby to cítili a byli úplně v bezpečí, volní a radikálně jiní než tento svět.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.