Kdy jste nesmrtelní | 18. února

Kdy jste nesmrtelní | 18. února

Když nastal den, někteří Židé se spikli a zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. (Skutky 23,12)


A co ti hladoví chlapíci, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst, dokud Pavla nepřepadnou?

Ve Sk 23,12 o nich čteme: „Když nastal den, někteří Židé se spikli a zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí.“ Nevyšlo jim to. Proč? Protože se odehrál sled nepravděpodobných událostí.

  • O jejich spiknutí se doslechl jeden chlapec.
  • Ten chlapec byl syn Pavlovy sestry.
  • Ten chlapec měl odvahu jít za římským setníkem, který Pavla hlídal.
  • Setník ho vzal vážně a přivedl ho k tribunovi.
  • Tribun mu uvěřil a připravil „dvě stě vojáků, aby šli do Cesareje, také sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců“, kteří měli Pavla dovést do bezpečí.

Každá z těchto událostí byla vysoce nepravděpodobná. Je to zvláštní, ale právě tak se to stalo.

Co ti hladoví muži číhající v záloze přehlédli? Nepočítali s tím, co se Pavlovi přihodilo těsně před tím, než ukuli svůj plán. Pán se Pavlovi zjevil ve vězení a řekl mu: „Buď statečný! Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě“ (Sk 23,11).

Kristus Pavlovi řekl, že půjde do Říma. A bylo to. Kristovu slibu se žádné přepadení ze zálohy nemůže postavit do cesty. Dokud se Pavel nedostal do Říma, byl nesmrtelný. Musel vydat ještě poslední svědectví. A Kristus se postará o to, aby ho vydal.

I vy máte vydat poslední svědectví, a dokud ho nevydáte, jste nesmrtelní.


Studna povzbuzení (v originálu Solid Joys) jsou zamyšlení z pera známého autora a kazatele Johna Pipera. Tato krátká, ale hluboká čtení vám dodají radost v Ježíši Kristu každý den v roce. Společný projekt Didaska a DesiringGod.org.

JOHN PIPER je zakladatelem a hlavním učitelem desiringGod.org a také ředitelem Bethlehem College & Seminary. Přes třicet let byl pastorem a kazatelem Bethlehem Baptist Church v Minneapolis. Napsal mnoho knih, z nichž česky vyšly například Nepromarni svůj život, Hlad po Bohu, Pro vaši radost nebo Dědictví svrchované radosti. Se svou ženou Noël má čtyři syny, jednu dceru a šest vnoučat.