Jak se mám podřizovat svému nevěřícímu manželovi?

Když byl John Piper v Edinburghu ve Skotsku, odpovídal mimo jiné na otázky přítomných posluchačů. Jednu z nich položila křesťanka, která má nevěřícího manžela: „Kde jsou hranice mé podřízenosti vůči mému nevěřícímu manželovi? Uvěřila jsem až po svatbě. Přijímám biblické učení, že manžel je hlavou rodiny. Co byste poradil ženám v této situaci?”  


Výhra beze slov

V Bibli je text, který byl napsán právě pro vás. 1. list Petrův 3:1–6 je napsán pro ženy, které jsou provdané za nevěřící. Takže moje první rada zní: naučte se tyto verše nazpaměť. Jsou velmi pozoruhodné. Miluji tyto verše. Většinu textů, které jsou v Bibli napsány pro ženy, považuji za velmi užitečné i pro muže.  Toto místo je jedním z nich.

Podstatou textu je, že náš život je důležitější než naše slova. Říká, že ho lze získat „beze slova… jednáním“ (1. Petrův 3,1). Nemyslím si, že to znamená: „Nikdy nesmíte se svým manželem mluvit o Ježíši,“ protože aby se mohl obrátit, musí vědět, že jste věřící. Potřebuje tedy poznat evangelium.

Spíše to znamená: „Nedomlouvejte mu. Nenuťte ho. Nekažte mu. Ve vší pokoře a tichosti mu otevřete své srdce a ukažte mu, čemu věříte a proč.“ Nemáte mu kázat, ale svědčit: „Proto miluji Ježíše. Věřím, že láska k Ježíši mi pomůže lépe milovat tebe. On je v mém životě na prvním místě, ale to neznamená, že tě miluji méně. Tak to nefunguje, miláčku. Budu tě milovat víc, když budu víc milovat jeho.“ Možná se to vašemu manželovi bude zdát nepochopitelné. Musíte mu dokázat, že je to pravda.

Co říká Ježíš, je pravda

Žít takový život je v dnešní době obtížné. Zneužívání manželky je často první věcí, která lidi napadne, když se mluví o podřízenosti. Existuje však skutečný druh podřízenosti, který z vašeho manžela nečiní absolutního pána. Tento text nemá smysl, pokud Ježíš není Pánem nad vaším manželem, protože se snažíte obrátit svého manžela k Pánu, který je nad vámi oběma. Pokud se snažíte svého manžela obrátit, nepodřídíte se jeho špatným představám.

Přemýšlejte o důsledcích tohoto textu – o tom, co podřízení znamená a co ne. Neznamená to, že se vaše mysl podřídí mysli nevěřícího, protože kdyby tomu tak bylo, stali byste se nevěřícími. A text jasně říká: „Vytrvejte, vytrvejte!“ Váš osobní vztah s Pánem je neotřesitelný. Bez ohledu na to, co váš manžel říká, bez ohledu na to, co dělá, je tento vztah nezměnitelný. Ježíš je váš Pán a vy chcete, aby váš manžel byl tohoto vztahu součástí. To je velká nezávislost a v jistém smyslu by se dalo říci, že se v tomto ohledu nemůžete manželovi podřídit.

Na úrovni poznání jste tedy podřízeni Ježíši, nikoli tomu, čemu věří manžel, což znamená, že podřízenost neznamená absolutní poddanost: „Tento muž je můj pán – co řekne, to platí.“ Platí to, co říká Ježíš. Ale jakmile spočinete v Ježíši a zatoužíte ho ukázat svému manželovi jako svého vůdce – že uděláte všechno pro to, abyste ctila jeho vedení, a všechnu iniciativu, ochranu a péči vložíte do jeho rukou.

To jsou tři slova, která podle mě znamenají být hlavou. Chránit tuto ženu znamená, že za ni v případě potřeby zemřu. Je to moje žena. Nikdo kromě mě ji nemůže mít a já ji chráním přede vším, co by jí mohlo ublížit. Za druhé, udělám vše, co je v mých silách, abych zajistil její potřeby. I kdybych byl hendikepovaný a ona se o mě musela starat, udělám vše, co je v mých silách, abych jí zajistil potřeby. A také vždy převezmu iniciativu. Teď mluvím k mužům, ale to je to, co chce ve svém muži probudit a získat.

Omezená podřízenost

Myslím, že existují vhodné způsoby, které neodporují principu podřízenosti, jak nevěřícímu manželovi říct „ne“. Když po vás chce skupinový sex, odpovíte: „Nemůžu. Mám tě ráda, ale myslím, že je to špatné pro tebe i pro nás pro oba. Nemůžu to udělat kvůli Ježíši.“

Ve všech biblických textech, které hovoří o podřízenosti – ať už dětí rodičům, manželek manželům, občanů vládě a členů církve starším – existují určitá omezení. Nejde o absolutní podřízenost.  Neuděláte vše, co vám vláda nařídí. Neuděláte všechno, co vám řekne nerozumný starší, který ztroskotal ve víře. Neuděláte všechno, co vám rodiče řeknou, pokud se vás snaží přesvědčit, abyste s nimi nějakým způsobem zhřešili. Svrchovaný Ježíš relativizuje a omezuje podřízenost dítěte, manželky, občana i člena církve.


Tento podcast vám přinášíme ve spolupráci s Desiring God.