Marshall Segal

Požehnání se může stát prokletím

Ta nejtemnější a nejvíc neodolatelná pokušení přicházejí s požehnáním. Když se radujeme z materiálního zaopatření, nějakého průlomu nebo vítězství, ať už v osobním životě, práci nebo službě, naše duchovní obrana často upadá. Můžeme začít...

Nemůžete se líbit Bohu i lidem

Touha zalíbit se lidem je nástrahou, kterou Satan od nepaměti využívá pro své intriky. Pokud si myslíme, že snaha zalíbit se lidem přišla až s důrazem na rozvoj sebevědomí, hnutím tolerance nebo sociálními sítěmi,...

Vše, co potřebujete do nového roku

Jak se blíží nový rok, vyvstává otázka: V jakých oblastech chcete během následujících dvanácti měsíců růst? Ve svém stravování a cvičení, v oblasti manželství a vztahů, v osobní evangelizaci, ve svém zaměstnání nebo ve...