David Mathis

Náš Bůh naslouchá

Byli jste pozváni, abyste hovořili s všemohoucím Bohem celého vesmíru. Nejenže je nejmocnější, ale je všemocný. Patří mu veškerá moc a všechno má pod kontrolou. A on vás také stvořil a udržuje váš při...

Skrytý užitek z půstu

O půstu máme tendenci smýšlet negativním způsobem. Je to pochopitelné. Půst představuje odříkání. Znamená to vzdát se jídla a pití, případně jiného dobrého daru od Boha. Důvod, proč se mnoho z nás jen zřídkakdy...

Jak usilovat o radost v Bohu

Zní to možná až příliš dobře, aby to byla pravda. Nejen, že nás Bůh zachraňuje od věčného trestu, který si zasloužíme za své hříchy, ale přináší nám věčné potěšení v sobě samém. Právě pro tuto radostnou zvěst jsme byli stvořeni.