David Mathis

Náš Bůh naslouchá

Byli jste pozváni, abyste hovořili s všemohoucím Bohem celého vesmíru. Nejenže je nejmocnější, ale je všemocný. Patří mu veškerá moc a všechno má pod kontrolou. A on vás také stvořil a udržuje váš při...

Když Ježíš nepůsobí laskavě

Udělal z provazů bič a všechny je z chrámu… vyhnal (Jan 2:15). Mírný, pokorný a tichý Ježíš upletl bič. Jan zaznamenává, že to byl „bič z provazů“. Nevíme, zda ho na svých zádech pocítil...

Skrytý užitek z půstu

O půstu máme tendenci smýšlet negativním způsobem. Je to pochopitelné. Půst představuje odříkání. Znamená to vzdát se jídla a pití, případně jiného dobrého daru od Boha. Důvod, proč se mnoho z nás jen zřídkakdy...

Radost není volba

Radost je základem křesťanského života. Písmo hovoří jasně: Boží lid má příkaz se radovat a zároveň ho radost charakterizuje.

Ještě není pozdě: Naděje v boji s pornografií

Viděl jsem v jeho očích bolest. A strach.  Jeho otázka se týkala jistoty spasení, kterou postrádal. Bylo jasné, že se nejedná o filozofickou nebo čistě teoretickou záležitost. Kvůli přetrvávajícímu hříchu ho sužoval nepokoj. Stačila...

Vánoce jsou největším tajemstvím

Byla to událost, kvůli níž se historie rozdělila na dvě epochy. Než nastaly první Vánoce, byl od věčnosti Božím Synem a druhou osobou Boží Trojice. Byl radostným prostředníkem Božího stvoření (Jan 1:3; Koloským 1:16;...

Jak usilovat o radost v Bohu

Zní to možná až příliš dobře, aby to byla pravda. Nejen, že nás Bůh zachraňuje od věčného trestu, který si zasloužíme za své hříchy, ale přináší nám věčné potěšení v sobě samém. Právě pro tuto radostnou zvěst jsme byli stvořeni.