Tomáš Ilgner

Co když nemám duchovní dar?

Dnes se budeme zabývat e-mailem naší posluchačky Cary, která tvrdí, že nemá žádný duchovní dar. Vůbec žádný. Přečtěme si její e-mail: „Zdravím vás, pastore Johne. Už dvanáct jsem křesťankou, ale zdá se, že nemám...

Jak láska přikrývá množství hříchů?

V 1. Petrově 3,8 apoštol vyzývá křesťany, aby usilovali o jednomyslnost. Ale tato jednomyslnost neznamená uniformitu. Všichni nepřemýšlíme stejně, což znamená, že křesťanská jednota musí stát na lásce, nikoli jen jednotným smýšlením. Bez láskyplného srdce...

Půvab zbožné ženy

Neměli bychom podceňovat vliv zbožné ženy. Petr na to upozorňuje ve třetí kapitole svého prvního listu. V prvních dvou verších rozebírá vztah mezi manžely a ukazuje, jak manželka může reagovat na hříšné vzorce chování svého muže....

Co jsou církevní tradice?

Potřebujeme církevní tradice? A co to vůbec jsou církevní tradice? To jsou otázky, které nám posílá posluchač ze Singapuru. Píše: „Dobrý den, pastore Johne. Co přesně Pavel myslí ‚tradicemi‘ v 2. Tesalonickým 2,15? Má na mysli...

Popisuje sedmá kapitola listu Římanům křesťana?

John Piper jednou kázal na text z Římanům 7,14–25 a vysvětloval, co znamená být křesťanem, který bojuje s nezřízenými touhami. Jedna posluchačka z Řecka, která léta bojovala s poruchou příjmu potravy, nám napsala, že se s tímto problémem svěřila...